Kartanon itäsivu avautuu merelle päin. Eteläpäädyn valeikkunat ovat rokokooajalle tyypillisiä. Puiston pohjoissivun suuri sivurakennus, tallinpaka, on valmistunut vuonna 1813 ruukinpatruuna Josef Bremerin rakennuttamana. Katolla olevassa tornissa on hänen pojanpoikansa nimikirjaimilla varustettu tuuliviiri.

Teijon ruukinkartanoa pidetään Suomen kauneimpana rokokoorakennuksena. Kurinalaisesti symmetrinen arkkitehtuuri valeikkunoineen on yhtenevä rakennusta ympäröivän suurisuuntaisen muotopuutarhakaavan kanssa. Teijo-Salo -tieltä kartanolle johtava tammikuja ja meren puoleisella sivulla päärakennukselta rantaan johtava vanha lehmuskuja muodostavat yhdessä lähes kilometrin mittaisen akselin, jonka puolivälissä itse kivikartano sijaitsee, puiston, padotun Teijonjoen ja vanhojen viljapeltojen ympäröimänä. Vuonna 1702 valmistunut hirsirakenteinen entinen päärakennuskin on säilynyt alueella, vaikkakin se 1800-luvun alkupuolella siirrettiin toiselle puolen jokea ja muutettiin ruukin konttorirakennukseksi.


Merenpuoleinen lehmuskuja on vuosisatoja vanha. Nykyinen puusto on pääosin peräisin 1800- ja 1900-lukujen taitteesta.

Teijon ruukin merkittävimmät rakennukset sekä kartanon puisto on suojeltu vuonna 1999 ympäristöministeriön päätöksellä kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaina.

Lähellä rantaa, edelleen jykevästi paikoillaan seisoo nelisataavuotias tammi, joka on nähnyt Teijolla jo ajan ennen ruukin perustamista, säterikartanon seuraelämän ja 1600-luvun myrskyisät historian vuodet. Sen oksaston varjosta aukeaa ilta-auringossa kaunis näköala nykyiselle päärakennukselle.

Edellinen sivu « Alkuun » Seuraava sivu
Teijon Kartano
25570 TEIJO
Puh. (02) 7366 470
info@teijonkartano.fi
Kiertokäynnit ryhmille

Kokouspäivä Teijon Kartanossa